Category Archives: túi giấy

Rác thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường

rác thải nhựa giết sinh vật biển

Thống kê Rác thải nhựa Tác động lớn của rác thải nhựa đối với môi trường là phải mất nhiều năm để chúng phân hủy. Ngoài ra, các chất độc hại được giải phóng vào đất khi túi ni lông bị hư hỏng dưới ánh sáng mặt trời và nếu túi ni lông bị đốt […]

Call Now